"เก็บ" แค่ภาพถ่าย "ทิ้ง" ไว้แค่รอยเท้า


เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่เพื่อเดินศึกษาธรรมชาติ โดยอยู่ในกฏระเบียบของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจทางเราจะเปิดให้บริการใหม่เร็ว ๆ นี้